×

Lưu ý

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Thực hiện văn bản số 17/CĐVC tỉnh ngày 17/02/2023 về vận động nữ đoàn viên, CNVCLĐ tham gia cuộc thi Ảnh “Áo dài với quê hương Hà Tĩnh” do Hội LHPN Hà Tĩnh tổ chức, Công đoàn trường Đại học Hà Tĩnh đề nghị công đoàn bộ phận vận động nữ đoàn viên, CBCCVCLĐ đơn vị tham gia cuộc thi.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Tin mới

2023 Công đoàn Trường Đại học Hà Tĩnh